Vườn Thơ

– Bài Thơ Cám Ơn – Hàn Dân
Riệng tặng Thụy Nhung và các bạn trẻ đã tham dự các cuộc Diễn hành Văn Hoá Quốc Tế trong các năm qua tại New York.- Hàn Dân

– ƯỚC GÌ EM LÀ BIỂN LẶNG
(Mến tặng Nguyễn Phương Uyên)

– Một Bài Thơ Hay Của Trần Văn Lương