Tuyên Cáo của CĐNVQG/LBHK Về Quốc Hận 30-4 thứ 44


Xét rằng:

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một giai đoạn cực kỳ đen tối của lịch sử dân tộc Việt Nam: Đất nước hoàn toàn nằm dưới chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN, một tổ chức được Hồ Chí Minh thành lập theo lệnh của Quốc Tế Đệ Tam nhằm bành trướng chủ nghĩa cộng sản đến vùng Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Kể từ ngày đó đến nay đã được 44 năm, đất nước vẫn còn nằm dưới gọng kềm cai trị độc tài cộng sản: người dân mất hết các quyền căn bản, nhân quyền bị chà đạp, kinh tế suy sụp, tài sản quốc gia và của dân rơi vào tay tập đoàn tham nhũng, xã hội suy đồi, văn hóa xuống dốc, hàng trăm tù nhân lương tâm còn bị giam giữ, đất nước có nguy cơ rơi vào vòng nô lệ của Trung Cộng. Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam không có lối thoát nếu không được cấp thời giải quyết.

Trong khi đó, hầu hết các nước tại vùng Á Châu Thái Bình Dương đang được hưởng tự do, dân chủ, nền kinh tế thị trường tự do, người dân được quyền tham gia vào tiến trình điều hành của đất nước, tương lai thật tươi sáng vì họ theo thể chế dân chủ.

Do không thể sống dưới chế độ độc tài vô nhân của đảng cộng sản, hàng triệu người dân đã phải liều chết đi tìm tự do, hàng trăm ngàn người đã chết thảm, số còn lại may mắn được định cư trên khắp thế giới, riêng tại Hoa Kỳ hiện nay có khoảng 2 triệu người Việt sinh sống, đời sống dần dần ổn định, tham gia vào dòng chính trị nước sở tại, nhưng vẫn không quên tình hình bi đát tại quê nhà, chỉ mong đất nước sớm được tự do dân chủ như các nước khác.

Vì thế, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo:

1. Lên án đảng CSVN tiếp tục ngoan cố, tham quyền cố vị, đưa dân tộc vào cảnh không có lối thoát.
2. Đòi hỏi CSVN phải tôn trọng nhân quyền và các quyền căn bản của người dân trong đó có tự do ngôn luận, tự do biểu hiện, tự do lập hội, tự do bầu cử, tự do tôn giáo…; trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị, và đảm bảo quyền lợi cho người dân tộc thiểu số.
3. Kêu gọi các đảng viên CSVN vì quyền lợi của dân tộc hãy từ bỏ đảng, cùng với toàn dân xây dựng một thể chế tự do dân chủ cho Việt Nam.
4. Kêu gọi đồng bào trong nước vững tâm tranh đấu, bảo toàn lực lượng, cương quyết đứng lên giành quyền làm chủ cho mình khi có cơ hội.
5. Kêu gọi đồng bào tại Hoa kỳ nói riêng đồng bào tại hải ngoại nói chung hãy cùng bắt tay nhau xây dựng cộng đồng vững mạnh, bảo tồn văn hóa dân tộc, bênh vực quyền lợi của đồng hương, giúp họ thăng tiến nghề nghiệp, hỗ trợ và vận động quốc tế giúp đồng bào quốc nội đòi được quyền tự do, bảo vệ Tổ Quốc.
6. Thỉnh cầu quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ hãy hỗ trợ nhân dân Việt Nam sớm có tự do dân chủ và chống lại sự xâm lấn của Trung Cộng.

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 năm 2019.
TM. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

Ô. Nguyễn Văn Tánh      GS Phan Thông Hưng     Ông Lưu Văn Tươi
CT Hội Đồng Đại Biểu   CT Hội Đồng Chấp Hành  CT Hội Đồng Giám Sát

Các Cộng Đồng Thành Viên

Federation of Vietnamese American Communities of the USA
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITIES – PRESIDENT
1- VAC of DC, Maryland & Virginia Mr. Lý Bảo
2- VAC Arkansas, AR: Mr. Phạm Thế Vinh,
3- VAC Arizona, AZ; Mr. Đặng Thế Khương, PharmD
4- VAC Northern California, CA: Mr. Vũ Huynh Trưởng
5- VAC Southern California, CA; Mr. Nguyễn Kim Bình
6- VAC Central California, CA; Mr. Lê Đình Huy
7- VAC Southern Nam Cali; CA Mr. Bùi Phát
8- VAC Pomona Valley, CA Dr Allen Bui VP
9- VIETNAMESE ASSOCIATION OF SAN DIEGO, CA, Mr. Phạm Thanh Liêm
10- VAC Sacramento, CA, Mr. Đỗ Thiện Thịnh
11- VAC Stockton, CA, Mr. Nguyễn Hữu Hiến
12- VAC Charlotte, N. Carolina: Ms. Nguyễn Thu Hương
13- VAC Greenville, S. Carolina, Mr. Võ Phương.
14- VAC Columbia, SC: Mr. Nghiệp Nguyễn
15- VAC Raleigh, NC: Mr. Huyền Nguyễn
16- VAC Colorado, CO. Mr. Nguyễn Trúc Lâm,
17- VAC Connecticut, CT, Ms. Dương Thị Kim Trinh
18- VAC Florida, FL: (Board of Executives) Mr. Lê Thanh Liêm
19- VAC Florida, FL: (Board of Directors) Mr. Nguyễn Thanh Thụy
20- VAC Central Florida, FL: MS Nguyễn Minh Ngọc PharmD
21- VAC Central Florida, FL: Mr.Nguyễn Thanh Thụy
22- VAC Tampa Bay, FL; Mr. Nguyễn Sĩ Tiến
23- VAC Jacksonville, FL; Mr. Lê Đình Yên Phú.
24- VAC South Florida, FL; Mr. Ngô Văn Hoàng
25- VAC Pensacola, FL; Dr. Alan Ho.
26- VAC Georgia, GA, Mr. John Nguyễn.
27- VAC Middle Ga, GA: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
28- VAC Illinois, IL, Mr. Lưu Toàn Trung
29- Unified Vietnamese of Chicago Mr. Nguyễn Tâm
30- VAC Massachusetts, MA; Mr. Thân Vĩnh Bảo Toàn
31- VAC St Louis, MO; MS. Trần Kim Dung.
32- VAC South New Jersey, NJ; Mr.Trần Quán Niệm
33- VAC New Jersey, NJ: Dr. Nguyễn Mạnh Hùng
34- VAC New Hampshire, NH; Mr.Lê Hà Dũng
35- VAC New Mexico, NM: Mr. Đinh Công Tú
36- VAC Minnesota, MN: Mr.Cao Minh Tân (Thomas)
37- VAC Louisiana, LA; Mrs. Trần Ngọc Châu.
38- VAC New York, NY; Phong Thanh Nguyen, Esq
38- VAC Oklahoma City, OK; Mr.Đỗ Minh.
40- VAC Allentown, PA; Mr. Ngô Thế Bảo
41- VAC Philadelphia, PA; Mrs. La Cẩm Tú.
42- VAC Philadelphia & Vicinity, PA; Mr. Lê Thành Quang.
43- VAC Pennsylvania, PA; Prof. Phan Thông Hưng
44- VAC Pittsburgh, PA; Mr. Nguyễn Hoa
45- VAC Lancaster, PA; Mr. Võ Văn Loan
46- VAC ĐB Pennsylvania, PA ; Mr. Nguyễn Văn Thanh
47- VAC TP Reading, PA; Mr. Vũ thanh Hải
48- VAC TP Lebanon, PA; Mr. Nguyễn Hải
49- VAC TP York, PA; Mr. Vũ Ngọc Hải
50- VAC TP Easton/Bethlehem, PA. ………………….
51- VAC Nashville and Middle Tennessee, TN; Mr. Bùi Văn Kiệt
52- CĐNVTD West Tennessee, TN; Mr. Đặng Q. Dũng
53- VAC Houston, TX; Col. Trần Quốc Anh
54- VAC Dallas, TX; Lawyer Jason Ly
55- VAC Utah, UT; Mr. Gary Nguyễn.
56- VAC Central Virginia, VA Mr. Nguyễn Lân
57- VAC Tacoma and Pierce County, WA: Dr. Nguyễn Xuân Dũng.
58- VAC Washington State, WA Mr. Nguyễn Xuân Khanh

Comments are closed.