Trang Tin về Phùng Quang Thanh

*

Tổ Chức RH nói Đại Tướng Phùng Quang Thanh về Hà Nội là giả

http://www.vietpressusa.com/2015/07/to-chuc-r-h-hoa-ky-noi-ai-tuong-phung.html#.VbSmkVnq0_g.facebook

Phóng Sự Đặc Biệt Về Phùng Quang Thanh Từ SBTN Paris

Tướng Phùng Quang Thanh còn sống hay đã chết? RFA