Trang biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc

Khí thế sôi nổi: đồng bào hải ngoại biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc trước Tòa Bạch Ốc ngày 31-5-2017

Sơ lược về cuộc biểu tình

https://www.youtube.com/watch?v=4UvvVtmpeEk&t=177s

​Đọc kiến nghị gửi TT Trump và Quốc Hội Hoa Kỳ

https://youtu.be/QpwlH0pFqas

VOA tường trình:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5NbvbGzoNQ&t=808s

RFA tường trình:

https://youtu.be/a3WrMe5apqs

Hình ảnh của Nhất Hùng:

https://goo.gl/photos/qr7WieWsG44VPdhTA

Tin Cộng Đồng DC-MD-VA biểu tình chống NXP