Tin Tức Quốc Tế

Trung Cộng phát hành bản đồ Tam Sa (Phú Lâm của Việt Nam) trên quần đảo Hoàng Sa

Biểu tình đại quy mô của sinh viên học sinh Tây Tạng chống Trung Cộng

Điểm Tin ngày 12 tháng 11, 2012

Điểm Tin ngày 8-11-2012

–  Sáu người Tây Tạng toan tự thiêu trước khai mạc ĐH Đảng Trung Quốc

–  Chủ tịch Trung Cộng cảnh báo về nạn tham nhũng

Điểm Tin ngày 7-11-2012