Tội ác đảng CSVN

  • Chết do Cộng Sản Việt Nam gây ra

Do Cố GS R.J. của đại học Hawaii nghiên cứu và tường trình trong cuốn: Death By Government.

 

 

Toi ac CSVN_poster_med