Danh Sách Hội Đồng Đại Diện

CĐ Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

(Nhiệm kỳ 2018-2021)

Hội Đồng Đại Biểu:
– Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Tánh
– Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Lê Thanh Liêm (CT Hội Đồng Đại Biểu CĐVN Florida)
– Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: LS Jason Lý (CT CĐNVQG Dallas & PC)
– Tổng Thư Ký: Thomas Cao
– Đại diện vùng Đông Bắc:
– Đại diện vùng Đông Nam:
– Đại Diện vùng Trung Bắc:
– Đại Diện vùng Trung Nam:
– Đại Diện vùng Tây Nam:

Hội Đồng Chấp Hành:
– Chủ Tịch: GS Phan Thông Hưng (CT CĐNVQG Pennsylvanina)
– Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Trung Tá Trần Quốc Anh (Chủ Tịch CĐNVQG Houston & PC)
– Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ls Nguyễn Xuân Nghĩa (Cựu Chủ Tịch CĐNVQG Nam California)
– Tổng Thư Ký: Ô. Trương Minh Tính (TTK CĐNVQG Houston & PC)

– Thủ Quỹ:

Hội Đồng Giám Sát:
– Chủ Tịch: Ông Lưu Văn Tươi
– Phó Chủ Tịch Pháp Chế: LS Nguyễn Thanh Phong (CT CĐNVQG New York)
– Phó Chủ Tịch Kỷ Luật: Ông Lê Văn Sanh
– Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Văn Tâm
– Các Giám Sát Viên:

— Ông Lê Đình Yên Phú: Chủ Tịch CĐVN Jacksonville, FL

— BS Allen Bui: phó CT CĐVN Pomona

— DS Tony Hà: CĐVN Pomona.

——————————————————————

Hội Đồng Cố Vấn:

BS Võ Đình Hữu, Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu

BS Đỗ Văn Hội, Cựu Chủ Tịch HĐ Chấp Hành

Đốc Sự Trần Xuân Thời, Cựu chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành

KS Lê Hồng Thanh, Cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Louisiana

GS Phạm Văn Thanh, Cựu chủ tịch Hội Đồng Giám Sát

Cố Vấn Pháp Lý:

LS Nguyễn Thanh Phong: CT Cộng Đồng Người  Việt Quốc Gia New York

——————————————————————–