Danh Sách Cộng Đồng Thành Viên và Chủ Tịch

(Cập nhật ngày 23 tháng 2, 2018)

BS Võ Đình Hữu, CT/Hội Đồng Đại Biểu;

BS Đỗ Văn Hội, CT/Hội Đồng Chấp Hành;

Ông Lưu Văn Tươi, CT/Hội Đồng Giám Sát;

Cố Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt (Cố Vấn)

Cố BS Trương Ngọc Tích (Cố Vấn);

Cố Vấn: Đốc sự Trần Xuân Thời; Ô. Nguyễn Văn Tánh ; GS Phạm Văn Thanh; KS Lê Hồng Thanh;

Cố Vấn Hội Đồng Chấp Hành: Ông Nguyễn Trung Châu, Ô. Nguyễn Khắc Vinh, KS Đỗ Như Điện, Ô. Bùi Quang Lâm;

Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia:

Cộng Đồng Việt Nam DC, MARYLAND và VIRGINIA:

 • Cô … (Đồng Chủ Tịch đại diện Washington DC)
 • Ông Lý Bảo (Chủ Tịch Cộng Đồng VN vùng HTĐ)
 • Ông … (Đồng Chủ Tịch đại diện Maryland)

.CĐVN Arkansas, AR: Chủ Tịch: Ô. Phạm Thế Vinh,

CĐVN Arizona, AZ; Chủ tịch: DS. Đặng Thế Khương

CĐNVQG BẮC CALI, CA: Chủ Tịch: Ô. Phạm Hữu Sơn

CĐVN Southern California, CA; Chủ tịch: ……….

CĐNVQG Nam Cali; Chủ Tịch: NV Bùi Phát

HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO, CA, Chủ Tịch: Ô. Phạm Thanh Liêm  

CĐNVQG Sacramento, CA, Cựu Chủ tịch: Ô. Đỗ Thiện Thịnh *

CĐNVQG Stockton, CA, Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Hữu Hiến *

CĐNVQG Charlotte, N. Carolina: Chủ Tịch Cô Nguyễn Thu Hương

CĐNVQG Greenville, S. Carolina, CT Ô. Võ Phương.*

.CĐNVQG Columbia, SC: CT Ông Nghiệp Nguyễn

CĐNVQG Raleigh, NC: CT Ông Huyền Nguyễn

CĐNVQG Colorado, CO. Chủ tịch: Ô. Nguyễn Trúc Lâm, 

CĐNVQG Connecticut, Chủ Tịch: Cô Dương Thị Kim Trinh

CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Văn Thuyết

CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu: Ô. Lê Thanh Liêm

CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch: DS Nguyễn Minh Ngọc

CĐVN Central Florida, FL: CT : Ông Nguyễn Thanh Thụy

CĐVN Tampa Bay, FL; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Sĩ Tiến

CĐVN Jacksonville, FL; Chủ tịch: Ô. Lê Đình Yên Phú.

.CĐVN South Florida, FL; Chủ tịch: KTS Nguyễn Đức Huy,

CĐVN Pensacola, FL; Chủ tịch: BS Alan Ho.

CĐVN Georgia, GA, Chủ Tịch: Ông John Nguyễn.

CĐNVQG Middle Ga, GA: Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

CĐNVQG Ilinois, IL, CT Ô. Lưu Toàn Trung *

CĐNVQG Massachusetts, MA; Chủ tịch: Ô. Thân Vĩnh Bảo Toàn

CĐNVQG St Louis, MO; Chủ tịch: Trần Kim Dung. 

CĐNVQG South New Jersey, NJ; Chủ tịch: Ô. Trần Quán Niệm

CNVN New Jersey, NJ: Chủ Tịch: BS Nguyễn Mạnh Hùng

CĐNVQG New Hampshire, NH; Chủ Tịch: Ô. Lê Hà Dũng

.CĐNVQG New Mexico, NM: Chủ Tịch, Ông Đinh Công Tú

CĐNVQG Minnesota, MN: Chủ Tịch, Ông Cao Minh Tân (Thomas)

CĐNVQG Louisiana, LA; Chủ tịch: Bà Trần Ngọc Châu. 

CĐNVQG New York, NY; Chủ tịch: LS Nguyễn Thanh Phong

CĐNVQG Oklahoma City, OK; Chủ tịch: Ô. Đỗ Minh. 

CĐNVQG Allentown, PA; Chủ tịch: Ô. Ngô Thế Bảo *

CĐNVQG Philadelphia, PA; Chủ tịch: Bà La Cẩm Tú. 

CĐNVQG Phila, PA; Chủ tịch: Ông Lê Thành Quang.

CĐNVQG Pennsylvania, PA; Chủ tịch: GS Phan Thông Hưng

CĐNVQG Pittsburgh, PA; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Hoa

.CĐNVQG Lancaster, PA; Chủ tịch: Ô. Võ Văn Loan

CĐNVQG ĐB Pennsylvania, PA ; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Văn Thanh

CĐNVQG TP Reading, PA; Chủ Tịch:  Ô. Vũ thanh Hải

CĐNVQG  TP Lebanon, PA; Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Hải

CĐNVQG TP York, PA ; Chủ tịch: Ô. Vũ Ngọc Hải 

CĐNVQG TP Easton/Bethlehem, PA.  Chủ Tịch: Ô. Đỗ Đức Chiến,

CDNVQG Nashville và Middle Tennessee, TN; Chủ Tich: Ô. Bùi Văn Kiệt

CĐNVTD West Tennessee; Chủ Tịch: Ông Đặng Q. Dũng

CĐNVQG Houston, TX; Chủ tịch: TT Trần Quốc Anh

CĐNVQG Dallas, TX; Chủ tịch: LS Jason Ly

.CĐNVQG Utah: Chủ tịch, Ông Gary Nguyễn.

CĐNVQG Trung Virginia: Chủ tịch, Ông Nguyễn Lân

CĐNVQG Tacoma và Pierce Caounty: BS Nguyễn Xuân Dũng.

CĐNVQG Washington State: Chủ tịch, Ông Nguyễn Xuân Khanh.

=============================================

Danh sách 2016

 • CĐVN Arkansas, AR: Chủ Tịch: Ô. Phạm Thế Vinh;
 • CĐVN Arizona, AZ; Chủ tịch: DS. Đặng Thế Khương;
 • CĐVN Southern California, CA; Chủ tịch: KS Trương Ngải Vinh;
 • CĐNVQG Nam Cali; Chủ Tịch: Nhị Viên Bùi Phát;
 • CĐNVQG Charlotte, N. Carolina: Chủ Tịch Cô Nguyễn Thu Hương;
 • CĐNVQG Greenville, S. Carolina,  CT Ô. Võ Phương.
 • CĐNVQG Columbia, SC: CT Ông. Nghiệp Nguyễn
 • CĐNVQG Raleigh, NC: CT Ông Huyền Nguyễn
 • Hiệp Hội Người Việt San Diego, CA, Chủ Tịch: Ô. Phạm Thanh Liêm;
 • CĐNVQG Sacramento, CA, Chủ tịch: Ô. Đỗ Thiện Thịnh
 • CĐNVQG Stockton, CA, Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Hữu Hiến
 • CĐNVQG Colorado, CO, Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Trọng Cường
 • CĐNVQG Connecticut, Chủ Tịch: Ô. Trần Văn Giỏi
 • CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Văn Thuyết
 • CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu: Ô. Lê Thanh Liêm
 • CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch: Ô. Nguyễn Quốc Hùng
 • CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch HĐĐD: Ô. Thái Nguyễn
 • CĐVN Tampa Bay, FL; Chủ tịch: BS. Nguyễn Thanh Mỹ
 • CĐVN Jacksonville, FL; Chủ tịch: Ô. Eric  Nguyễn
 • CĐVN South Florida, FL; Chủ tịch: KTS. Nguyễn Đức Huy.
 • CĐVN Georgia, GA, Chủ Tịch: Ô. Young Huỳnh
 • CĐVN Pensacola, FL; Chủ tịch: Ô. Bùi Lý
 • CĐNVQG Ilinois, IL, CT Ô. Lưu Toàn Trung
 • CĐNVQG Massachusetts, MA; Chủ tịch: Ô. Thân Vĩnh Bảo Toàn
 • CĐNVQG St Louis, MO; Chủ tịch: Ô. Cường Nguyễn
 • CĐNVQG South New Jersey, NJ; Chủ tịch: Ô. Trần Quán Niệm
 • CDVN New Jersey, NJ: Chủ Tịch: Bà Lê Ánh Nguyệt
 • CĐNVQG New Hampshire, NH; Chủ Tịch: Ô. Lê Hà Dũng
 • CĐNVQG New Mexico, NM: Ô. Lương Thông,
 • CĐNVQG Minnesota, MN; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Quốc Đống,
 • CĐNVQG Louisiana, LA; Chủ tịch: Bà Trần Ngọc Châu
 • CĐNVQG New York, NY; Chủ tịch: LS Nguyễn Thanh Phong
 • CĐNVQG Oklahoma City, OK; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Khắc Vinh
 • CĐNVQG Allentown, PA; Chủ tịch: Ô. Ngô Thế Bảo
 • CĐNVQG Philadelphia, PA; Chủ tịch: ô. Vũ Trực
 • CĐNVQG Pennsylvania, PA; Chủ tịch: DS Nguyễn Đức Nhiệm
 • CĐNVQG Pittsburgh, PA; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Hoa
 • CĐNVQG Lancaster, PA; Chủ tịch: Ô. Võ Văn Loan
 • CĐNVQG ĐB Pennsylvania, PA ; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Văn Thanh
 • CĐNVQG TP Reading, PA; Chủ Tịch:  Ô. Vũ thanh Hải
 • CĐNVQG  TP Lebanon, PA; Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Hải
 • CĐNVQG TP York, PA ; Chủ tịch: Ô. Vũ Ngọc Hải 
 • CĐNVQG TP Easton/Bethlehem, PA.  Chủ Tịch: Ô. Đỗ Đức Chiến,
 • CDNVQG Nashville và Middle Tennessee, TN; Chủ Tich: Ô. Bùi Văn Kiệt
 • CĐNVTD West Tennessee; Chủ Tịch: Ông Đặng Q. Dũng
 • CDNVQG Memphis,…
 • CĐNVQG Houston, TX; Chủ tịch: TT Trần Quốc Anh
 • CĐNVQG Dallas, TX; Chủ tịch: LS. Phạm Quang Hậu
 • CĐNVQG Utah, Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Thành