Ngày Vận Động Nhân Quyền cho VN

♦ Thông Báo Chi Tiết về Ngày Vận Động Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ và Vẹn Toàn Lãnh Thổ cho Viêt Nam

 Thư Mời Tham Dự Ngày “Vận Động Nhân Quyền…”

 Địa điểm biểu tình

BieuTinh LHQ

(tứ 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều 12 tháng 12, 2014) tại:

Góc đường 1st Ave. và 42nd E. Street, New York.

(Trước  Trụ Sở Liên Hiệp Quốc New York

    Khách sạn cư ngụ và nơi hội thảo:

Khách sạn Hampton JFK, New York

Khi gọi lấy phòng, xin nêu tên group: Vietnamese American Communities để được hưởng giá hạ.

Ghi chú: số phòng có hạn, nên xin gọi lấy phòng càng sớm càng tốt, hạn chót là ngày…. để được giá hạ.

♦ Phi trường đến: JFK International Airport, New York

Hoặc

Laguardia Airport

(Xa hơn đến khách sạn, khoảng 40 phút).