Nhạc Đấu Tranh-Video Musics

Triệu Con Tim (Million Hearts) – Nhạc sĩ Trúc Hồ

Bản nhạc Anh Là Ai do Việt Khang trình bầy

Bản nhạc Việt Nam Tôi Đâu do Việt Khang trình bầy

Video Music Rạng Ngời Nước Nam do Đan Trường trình bầy

Video Music Người Việt Nam do Đan Trường trình bầy

“No China” – Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình. Nhạc: Quốc Toản. Trình bày: Lê Huy Phong