BÁO ĐỘNG: HÃY KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ KHÔNG BẦU CS PHẠM SANH CHÂU GIỮ TỔNG GIÁM ĐỐC UNESCO

PETITION

DO NOT ELECT COMMUNIST CANDIDATE PHẠM SANH CHAU AS DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO

TO:

– United Nations Secretary General,

– Leaders of the democratic nations of the world.

– UNESCO Leaders,

– UNESCO Members,

– United Nations High Commissioner for Human Rights,

Ladies and gentlemen:

Considering that:

1- UNESCO’s goal is to create world peace and security by encouraging cooperation among nations in the fields of Education, Culture, Science and Communication in order to promote justice, the rule of law, human rights and basic freedoms around the world without discrimination as to race, gender, language or religion.  The UNESCO Director General must be a person of character, talent and high ethical standing if he or she is to advance UNESCO’s objectives.

2- Mr. Pham Sanh Chau is a candidate for this position for the 2018-2022 term.  A current member of the Communist Party of Vietnam, he has held important positions in the Government of the Socialist Republic of Vietnam, a dictatorial, totalitarian regime created by the Communist Party in defiance of international law.  His government has trampled human rights, deprived people of their basic freedoms, been guilty in the past of terrorizing and murdering hundreds of thousands of its own people, is currently responsible for imprisoning, torturing and killing Vietnamese dissidents who speak out for democracy, and recently used force to “abduct” asylum seeker in the Federal Republic of Germany. Communist authorities have also appropriated people’s property and land and suppressed peaceful advocates for justice, a clean environment and Vietnam’s territorial integrity in the face of foreign aggression.

THEREFORE, WE THE UNDERSIGNED REQUEST:

THAT YOU USE YOUR VOTES AND YOUR INFLUENCE TO PREVENT THE ELECTION OF MR. PHAM SANH CHAU AS DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO FOR THE 2018-2022 TERM.

Respectfully,

Signed: (IN THE BOX AT UPPER AND RIGHT SIDE)

 

VIETNAMESE VERSION

Kính gửi:

  • Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc
  • Các vị lãnh đạo các quốc gia dân chủ trên thế giới.
  • Các vị lãnh đạo cơ quan UNESCO
  • Các đại biểu thành viên cơ quan Văn Hóa Quốc Tế LHQ (UNESCO)
  • Cao Ủy Trưởng Cao Ủy Nhân Quyền LHQ

Kính thưa quý vị,

Xét rẳng:

  • Mục tiêu của UNESCO là kiến tạo nền hòa bình và an ninh thế giới bằng cách khuyến khích sự hợp tác giữa các quốc gia qua những lãnh vực: Giáo Dục, Văn Hóa, Khoa Học và Truyền Thông nhằm đạt sự tôn trọng toàn cầu về CÔNG LÝ, LUẬT PHÁP, NHÂN QUYỀN và QUYỀN TỰ DO CĂN BẢN cho mọi người trên thế giới, không phân biệt đối xử vì lý do nguồn gốc sắc tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Vì thế, Tổng Giám Đốc UNESCO phải hội đủ các yếu tố về TÍNH CHẤT, TÀI NĂNG VÀ ĐẠO ĐỨC để hoàn thành các mục tiêu nêu trên của UNESCO.
  • Ông Phạm Sanh Châu, một ứng viên cho chức vụ này nhiệm kỳ 2018-2022, là đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam, đã và đang giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là đại diện cho một nhà nước độc tài, toàn trị do đảng Cộng Sản dựng ra, bất chấp luật pháp quốc tế, chà đạp nhân quyền, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, từng khủng bố, giết hại hàng trăm ngàn người trong quá khứ, hiện đang giam cầm, xử án bất công, tra tấn đến chết các nhà bất đồng chính kiến hoạt động vì dân chủ và mới đây đã dùng vũ lực “bắt cóc” công dân xin tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Nhà cầm quyền CSVN còn chiếm đoạt tài sản, đất đai của người dân, đàn áp những người tranh đấu ôn hòa cho công lý, môi trường trong sạch và vẹn toàn lãnh thổ trước sự lấn chiếm của ngoại bang.

VÌ THẾ, CHÚNG TÔI KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY THỈNH CẦU QUÝ VỊ:

KHÔNG BẦU CHỌN ÔNG PHẠM SANH CHÂU LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC CƠ QUAN VĂN HÓA QUỐC TẾ UNESCO NHIỆM KỲ 2018-2022.

Trân trọng,

 

XIN BẤM VÀO Ô BÊN PHẢI TRÊN CÙNG ĐỂ KÝ TÊN

Chúng tôi sẽ chuyển chữ ký của quý vị đến cơ quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO