Tin sơ khởi: biểu tình khắp nơi tại Việt Nam ngày 5/3/2017

Tin sơ khởi: biểu tình khắp nơi tại Việt Nam ngày 5/3/2017
* Biểu tình trước nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn
 
* Biểu tình trước công ty Formosa Hà Tĩnh
 
 
* Công an bắt cóc linh mục Lê Xuân Lộc và Trương Hoàng Vũ tại Sài gòn ngày 5/3/2017. Nghe hai vị linh mục tường trình.