Thông báo sơ khởi tham dự Biểu Tình ngày 7/7/2018 tại Hoa Thịnh Đốn


Kính gửi Ban Tổ Chức Biểu Tình ngày 7/7/2018 tại HTĐ
Sao kính chuyển đến quý CĐ thành viên.
Xin kính thông báo sơ khởi cùng quý vị các Cộng Đồng sẽ tham dự biểu tình ngày 7/7/2018 tại Hoa Thịnh Đốn.
(nếu quý CĐ nào sẽ đi tham dự mà chưa có tên xin thông báo cho chúng tôi biết để bổ túc với ban tổ chức)
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ 
   Đại diện: BS Đỗ Văn Hội (CT Hội Đồng Chấp Hành) và Ông Ông Nguyễn Văn Tánh (Cố Vấn)
   LS Nguyễn Thanh Phong (PCT Nội Vụ) – GS Phan Thông Hưng (Phụ Tá CTHDCH đặc trách Quốc Tế Vận).
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York 
  LS Nguyễn Thanh Phong (chủ tịch) và phái đoàn.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pennsylvania 
  GS Phan Thông Hưng, chủ tịch  và phái đoàn.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia và Phụ Cận 
(The Greater Philadelphia Vietnamese American Community)
Chủ tịch: Bà La Cẩm Tú và phái đoàn
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Richmond, VA
  Ông Lân Nguyễn, Chủ tịch và phái đoàn
Công Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali
   Phái đoàn gồm 16 người do Ông Phạm Hữu Sơn (Chủ Tịch), Ông Vũ Huynh Trưởng, anh Hai Bắc kỳ hướng dẫn.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston đang thu xếp
 
* Công Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida
  
   Bà Nguyễn Thu (đại diện)
Thưa quý vị
Hầu hết các CĐ Thành viên đểu tổ chức biểu tình tại địa phương, nên có thể sẽ không tham dự đươc, nhưng vẫn chia sẻ và đồng hành cùng quý vị tại Hoa Thịnh Đốn và trong nước.
Chúng tôi đang liên lạc với các CĐ thành viên khác và sẽ bổ túc sau.
Nhân dịp này chúng tôi cũng xin thông báo về sự tham dự đại diện của:
Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam
Các Đồng chủ tịch sẽ có mặt: BS Đỗ Văn Hội, Ông Nguyễn Văn Tánh, Ông Đoàn Hữu Định
Thân chào đoàn kết và quyết thắng
BS Võ Đình Hữu – BS Đỗ Văn Hội – Ông Lưu Văn Tươi – Ông Nguyễn Văn Tánh